GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Totožnost správce osobních údajů
1.1: Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma: ROC - Galvanik s.r.o.
Sídlo: Chrastavická 217, Domažlice, PSČ: 34401
Kontaktní údaj:+420 379 300 111

1.2: Uživatel webového prostředí
Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti společnosti:

obchodní firma: ROC - Galvanik s.r.o.
Sídlo: Chrastavická 217, Domažlice, PSČ: 344 01
IČ: 26356635
Kontaktní údaj: +420 379 300 111

Dále též "společnost ROC".

2. Kategorie osobních údaje
2.1: osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2: osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

3. Účely zpracování osobních údajů
Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

 • vyřízení Vaší žádosti
 • zodpovězení Vašeho dotazu 
 • splnění Vaší objednávky
 • zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

 • zajištění síťové bezpečnosti 
 • technické účely
 • statistické účely
 • zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

4. Právní tituly ke zpracování osobních údajů
Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

 • Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů
 • plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi společností ROC a přímo Vámi
 • oprávněný zájem správce OÚ
 • oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.

4.1: Oprávněný zájem správce OÚ:

 • zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o činnost společnosti ROC (o její výrobky či služby)
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi společností ROC a návštěvníky jejích webových stránek
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery společnosti ROC

4.2: Oprávněný zájem jiné osoby:

 • pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o nabídkovém sortimentu společnosti ROC
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace se společností ROC
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se společností ROC

5. Práva subjektů osobních údajů:

 • právo na přístup k OÚ
 • právo na opravu OÚ
 • právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
 • právo na omezení zpracování OÚ
 • právo vznést námitku proti zpracování OÚ
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

6. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu společnosti ROC a členů koncernu ROC, nejsou nikam dále předávány.
Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

7. Režim obchodních sdělení:
Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

8. Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou
Společnost ROC Optik s.r.o. zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies