Whistleblowing

Informace o vnitřním oznamovacím systému podle zákona č. 171/2023 Sb. Obchodní společnost:
Obchodní firma: ROC - Galvanik s.r.o.
IČ:26356635
Sídlo: Chrastavická 217, Domažlice, PSČ, 34401
Zápis v OR
Krajský soud v Plzni, C. 15022

zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, dále též „Zákon“, vnitřní oznamovací systém (VOS).
V rámci vnitřního oznamovacího systému jsou k dispozici následující komunikační metody:

Kontaktní údaje pro písemná oznámení:
E-mail: whistleblowing@janakopackova.cz
příslušná osoba:
JUDr. Jana Kopáčková
advokát
Petrovická 283
344 01
Domažlice

Kontaktní údaje pro ústní podání:

jméno, příjmení: JUDr. Jana Kopáčková
Telefonní číslo: +420 603 591 988
E-mail:
whistleblowing@janakopackova.cz

Obchodní společnost ROC – Galvanik s.r.o. využívá v souladu se Zákonem svého oprávnění a vylučuje přijímání oznámení od jiných osob, než je následující okruh osob:
- zaměstnanci
- účastníci odborných stáží či odborných praxí
- uchazeči o zaměstnání.

Dále je možné podat v rámci ČR oznámení prostřednictvím systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR: Whistleblower – Justice.cz.

Obchodní společnost ROC – Galvanik s.r.o. zřídila vnitřní oznamovací systém pro účely podávání oznámení v souladu se Zákonem, příslušná osoba splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce a garantuje při přijímání a zpracování oznámení postup podle Zákona.


Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies