Ruční broušení / leštění

Broušení a leštění je nejnákladnější operací z mechanických úprav, proto se volí jen tam, kde jsou maximální nároky na jakost povrchu.
Při ručním broušení se díly upravují na brusných kotoučích různých velikostí. Tento postup se používá u materiálů, které nelze opracovávat strojně.