Technologie

Broušení a kartáčování

/

Aby bylo dosaženo upokojivého vzhledu finálního výrobku, vyžaduje si většina polotovarů vyráběných technologiemi jako např. lití nebo frézování nejprve odbroušení defektů v podobě nálitků nebo stop po frézování. Po ojehlení nebo zbroušení je ...

Ruční leštění kovových povrchů

/

Naši zákazníci často požadují opracování dekorativních ploch výrobků do vysokého lesku.  Vzhledem k vysokým požadavkům na kvalitu procházejí díly procesem ručního leštění pomocí několika různých leštících kotoučů. Aby bylo dosaženo ...

Omíláni

/

ROC-Galvanik nabízí několik různých metod omílání. Používáme stroje od klasických kruhových vibrátorů a odstředivých omílacích strojů až po zařízení pro leštění pomocí přírodních materiálů (např. ořechových skořápek). Procesů omílání využíváme ...